Rocket's Life

JACKAL SQUAD CÁN MỐC #1,000,000+ LƯỢT DOWNLOAD SAU 1 THÁNG RA MẮT

Theo số liệu nóng hổi vừa cập nhật, chỉ trong vòng 1 tháng ra mắt 21/10/2021 đến 21/11/2021, game Jackal Squad đã đạt 1,000,000 lượt download và con số này vẫn đang tiếp tục tăng.

Cảm ơn tất cả mọi người đã đống hành và ủng hộ sản phẩm mới #JackalSquad.
Rocket luôn tin rằng sản phẩm này sẽ đạt nhiều thành công hơn nữa.

Link download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rocket.jackal.squad
Link grou
p: https://www.facebook.com/groups/jackalsquad