Rocket's Life

Chuyến đi du lịch của đội ngũ Managers nhà Rocket

Ra mắt đội ngũ Managers nhà Rocket 🚀🚀🚀

Chuyến đi đã gắn kết mọi người lại với nhau, cùng nhau chia sẻ và cùng nhau thành công.

Chúc cho những thuyền trưởng của các team luôn đoàn kết, cùng chung tay đưa Rocket Studio bay cao bay xa hơn nữa ❤️

#RocketStudio

#Succeedtogether

#Onesoft