Rocket's Life

[ROCKET STUDIO] 𝐂𝐀𝐑𝐄𝐄𝐑 𝐏𝐀𝐓𝐇

🚀 𝐂𝐀𝐑𝐄𝐄𝐑 𝐏𝐀𝐓𝐇

❓ Rocket định nghĩa thế nào là một môi trường làm việc hạnh phúc?

1️⃣ Kết nối về tầm nhìn

Tầm nhìn công ty luôn kết nối với tầm nhìn các thành viên. Chúng tôi mong muốn xây dựng một công ty thành công và mang lại thành công cho các thành viên và đối tác.

Triết lý kinh doanh của chúng tôi: Thành công sẽ tự đến khi chúng ta giúp người khác thành công.

2️⃣ Được làm công việc có ý nghĩa

Mọi thành viên cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa, góp phần tạo ra 1 điều gì đó thực sự quan trọng.

Tại Rocket chúng tôi mong muốn tạo ra những sản phẩm toàn cầu chất lượng, hàng trăm triệu lượt tải, mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho người chơi và góp phần nâng cao vị thế của game Việt Nam trên bản đồ game thế giới.

3️⃣ Có những đồng nghiệp tuyệt vời

Xây dựng những mối quan hệ gần gũi, tin tưởng, hỗ trợ lẫn nhau giữa sếp và các thành viên và giữa các thành viên với nhau.

💌 Rocket được xây dựng trên cơ sở niềm tin giữa các thành viên. Niềm tin chính là sợi dây gắn kết giữa công ty và các thành viên.

#rocketstudio

#succeedtogether

#môitrườnghạnhphúc